מה זה קבוצת ״תוכן תהליך״?

המנחים אומרים ״התחלנו״ והבמה שייכת לקבוצה, כך נפתח המפגש. הרעיון הוא לאפשר למה שעובר על המשתתפים לעלות באופן ספונטני: הרצון להכיר, המחשבות, תחומי העיניין, החוויה העכשווית בקבוצה ועוד. כך הקבוצה נשארת קרובה ורלוונטית לחבריה ומאפשרת לגעת בנושאים הבוערים והמשמעותיים בזמן אמת.

במשך המפגשים אנחנו נשים לב לתוכן ונדבר ׳אותו׳. זה יקרה בעיקר דרך שיתופים והעמקת ההיכרות. לפעמים יעלו סיפורים אישיים וכל נושא אחר המקדם את מטרת הקבוצה - היכרות והעמקת הקשר.

במקביל, נתחיל להתבונן בתהליך, כל מה שנמצא מתחת לפני השטח ו-׳מנהל את העיניינים׳. נשאל מה מניע אותנו, מה אנחנו מרגישים לגבי נושאים שהעלנו או שאחרים העלו, ונתייחס לאמירות מילוליות ושאינן מילוליות. בשלב מתקדם יותר נוכל גם להתייחס לקשר של כל אחד עם הקבוצה, ולשוני שחושף את הייחודיות והסיפור האישי של כל אחד ואחת.

תהליך ההתבוננות מכוון להבנה וללמידה ואין הוא מטרה בפני עצמו. כדי להגיע לכך, בשלב הראשון יש לבסס אמון הדדי וחוויה של ביטחון בקבוצה. לאחר מכן, ניתן ׳לצלול׳ להבנה מעמיקה יותר, לקשר כנה יותר, בו אנחנו קרובים יותר לעצמנו ולכן גם לאחרים. נוכל לאפשר לעצמנו דיבור ישיר, משוב מטיב בין חברים, התייחסות גם לנושאים רגישים ועוד.